Proteser

Vi tilpasser alle typer benproteser. Det vil si proteser til alle som er amputert gjennom hofteledd, lår, kneledd, legg, ankel og forfot.

En protese fungerer som en erstatning for en tapt/amputert kroppsdel. Protesen er et individuelt tilpasset hjelpemiddel etter brukerens forutsetninger, behov og aktivitetsnivå. En protese består av ulike komponenter. Selve bindeleddet mellom kroppen og protesen kalles for protesehylse. Hylsen er festet på amputasjonsstumpen. Øvrige protesedeler som skal festes til hylsen, som fot, ankelledd, kneledd osv. velges ut fra brukerens forutsetninger og aktivitetsnivå.

Protesetilpassing er en møysommelig prosess. Det stilles krav til både funksjonalitet og estetikk for at sluttproduktet skal bli best mulig for brukeren.

Forløpet kan se slik ut:

1. Kompresjon

Etter gjennomført amputasjon blir de fleste veldig hoven i amputasjonsstumpen. For å redusere hevelsen kreves kompresjonsbehandling. Ortopediingeniøren tar mål og tilpasser kompresjonsliner og gir informasjon om bruk av den.

En lege vurderer amputasjonsstumpen underveis og gir klarsignal når amputasjonsstumpen er klar for protesetilpassing.

2. Måltaking

Tilpassing/utforming av hylsen anses for å være den viktigste delen av en protesetilpassing. Utforming av hylse starter ved at ortopediingeniør tar mål av amputasjonsstumpen for å lage hylse. Måltaking kan foregå på flere måter, blant annet ved gipsavstøpning eller ved skanning av amputasjonsstumpen. Ortopediingeniøren modellerer deretter modellen for at protesehylsen skal få en best mulig passform.

3. Utprøving av protese

Når hylsen er ferdig modellert og produsert, festes øvrige protesekomponenter til hylsen. Den er nå klar for utprøving. I starten benytter man såkalte testhylser som kan justeres på ved behov. I denne fasen justeres også oppsettet (høyde, vinkler osv.) på protesen. Når hylsen er ferdig utprøvd og man har oppnådd ønsket passform, støpes hylsen i et mer slitesterkt materiale.

4. Kosmetikk

Når protesen er ferdig og fungerer bra, kan brukeren selv velge om en vil benytte protesen med synlige komponenter eller om man ønsker å få den kledd inn med kosmetikk. Det finnes ulike former for kosmetikk og mulighetene er mange. Man kan få tilpasset et fargerikt og kreativt design eller et mer naturtro utseende på protesen.

5. Opplæring/trening

Opplæring og trening er en forutsetning for at man skal kunne nyttiggjøre seg protesen på best mulig måte. Godt samarbeid mellom brukeren, ortopediingeniøren og øvrig helsepersonell (fysioterapeut, ergoterapeut osv.) er avgjørende for et godt resultat.

6. Videre oppfølging

Som nyamputert varierer volumet i amputasjonsstumpen i større grad og man har derfor hyppigere behov for tilpassing av nye protesehylser. Etter hvert vil amputasjonsstumpen modnes og volumvariasjonene reduseres. Benproteser må tilpasses og justeres i forhold til de endringene som skjer med kroppen og dens aktivitetsnivå.

Tilpassing av proteser og justeringer av disse er en kontinuerlig prosess. Brukeren og ortopediingeniør vurderer kontinuerlig behov for nye tilpassinger.