Ortopedisk fottøy
Ortopedisk fottøy har som mål å korrigere feilstillinger / deformiteter, korrigere gangmønster, samt avlaste og / eller fordele vektbelastningen på hensiktsmessig måte.

For en del pasienter vil det være tilstrekkelig med prefabrikkerte spesialsko. Prefabrikkerte spesialsko har til felles at de alle kommer på en bredere lest enn alminnelig fottøy. De har i tillegg ulike egenskaper i form av at de kan være ekstra stabile i hælkappen, ekstra romslig i tåboksen eller lignende.

Vi samarbeider med flere leverandører av spesialsko, se vårt utvalg hos:


I de tilfeller hvor det ikke er tilstrekkelig med prefabrikkerte spesialsko, tilpasser vi ortopedisk sydd fottøy som er skreddersydd til brukeren.

Vi kan gjøre endringer på ortopedisk fottøy i form av ombygg og oppbygg. Dette kan være aktuelt for blant annet deg med benlengdeforskjell

For å få støtte fra NAV må en legespesialist vurdere om det foreligger behov for spesialsko eller ortopedisk sydd fottøy.