Gyongyver styrker teamet og gir Atterås unike muligheter!

Gyongyver styrker teamet og gir Atterås unike muligheter!

Alt henger sammen, det er ikke nok å få en flott bil, du må lære å kjøre den også..

Gyongyver har rendyrket faget som fysioterapeut for protesebrukere i over 18 år. Hun har jobbet tett sammen i tverrfaglig team i alle år og vært en av spydspissene for å utvikle hva som skal til for å oppnå de gode resultatene.

Den store suksessfaktoren er når alt faller på plass.  Gyongyver har ett unikt fokus på detaljer og stor forståelse for hvordan protesebrukere skal klare å bli den beste versjonen av seg selv.

«Magien skjer når faggruppene jobber sammen, når grensen for hvem som kan hva viskes litt ut og vi får pasienten i fokus. Dette har jeg fått oppleve gjennom mange år med mange av mine gode kollegaer. Når vi nå gjør dette i en ny setting er det fordi jeg ønsker å være en del av det jeg vurdere som ett sterkt team som har samme holdninger og verdier som meg. Ingenting gir meg mer enn å være en bidragsyter til at andre får ett bedre liv!

Det var ett tøft valg, min fortid på Haukeland Universitets Sykehus har utelukkende vært positivt, og jeg er veldig takknemlig som har fått opplæring og erfaring i min jobb der. Når jeg nå tar ett skritt videre er det fordi jeg har veldig tro på Atterås og ønsker å være en del av dette. Vi har alle her samme holdning og filosofi, og vi ønsker å skape ett unikt tilbud til våre pasienter»

-Gyongyver Molvær

attaas5. september 2019